Reynolds Kalkulator

Ut fra innerdiameter, viskositet og flow kan du her finne ut hvilket reynoldstall du vil oppnå under en flusheoperasjon.

Reynoldstall og strømingshastighet endrer farge fra fra rød til grønn etterhvert som de havner innenfor kravene i Norsok L-004.


mm
sCt
liter/min
meter

Reynolds kalkulator for iPhone
Laget av Birks Digital Utvikling & Rådgivning